Y HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

Yade: Hatıra

Yadenur: Kutsal ışık

Yadigâr: Anımsatan, hatırlatan kişi ya da şey

Yağan: Gökten dökülen

Yağış: Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı

Yağmur: Bir yağış şekli /Gökten damlalar halinde düşen su

Yakut: Bir değerli taş

Yankı: Eko, sesin çarpıp gelmesi

Yaren: Sevgili, arkadaş

Yaşam: Hayat, doğumdan ölüme kadar geçen süre

Yaprak: Ağaçların yeşil kısımları

Yaprakgül: Gül yaprağı

Yasa: Kural, buyruk, düzen

Yasemin/Yasmin/Yasemen: Zeytingillerden beyaz sarı çiçeklihoş kokulu bir çiçek, sarmaşık türünün adıdır.

Yazgı: Alın yazısı, kader

Yekta: Tek, eşsiz

Yaz: İlkbahardan sonraki mevsim, yaz-mak fiili

Yazel: Yaz ve el kelimelerinden türetilmiş isim

Yazgülü: Yaz ve gül tamlaması, yazın açan gül

Yazmira: Yaz ve Mira kelimelerinden türetilmiş isim. Mira bir yıldız ismidir.

Yelda: Uzun ve kara; yılın en uzun gecesi

Yelin: İnek, koyun, manda gibi hayvanların memesinde süt toplanan kısmın adıdır.

Yeliz: Güzel, aydınlık, ferah

Yeşim: Değerli bir taş

Yezda: Zerdüştlük inancına göre iyilik tanrısının ismi

Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısı

Yıldan: Belli bir yıl ile ilgili

Yıldız: Parlak gök cismi

Yıldızhan: Oğuzların Bozok kolunun inandığı üç gök tanrılarından biri

Yonca: Çayır bitkisi

Yosun: Çiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü

Pin It on Pinterest

Share This