Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Yafes: Hz. Nuh’un üçüncü oğludur

Yağız: Yiğit; esmer

Yağızalp: Esmer yiğit, karayağız yiğit, delikanlı manasındadır.

Yağızer: Esmer, yiğit, kara yağız er kişi

Yağıztay: Esmer, yiğit genç

Yağıztekin: Esmer ve biricik şehzade

Yahya: ‘Allah lütufkârdır” anlamındadır. Bir peygamber ismidir.

Yakın: Uzak olmayan

Yakub: Bir Peygamber adı

Yakup: Bir Peygamber adı

Yalçın: Sarp, sert, düz olmayan

Yalçıner: Sarp yiğit

Yalçınkaya: Çıkılması güç, dik, büyük ve kaygan kaya

Yalın: Sade, çıplak, katışıksız

Yalınalp: Gösterişsiz kahraman

Yalınay: Bulutsuz gecedeki ay

Yalkın/Yalgın: Serap, ılgın / alev

Yaman: Şiddetli, öfkeli, cesur, korkutan, becerikli

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit

Yamanöz: Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse

Yaser: Varlık, zenginlik

Yasin: Kuran-ı Kerimde bir surenin adıdır. İnsan demektir.

Yaşar: Uzun ömürlü olsun dileğiyle koyulan isim

Yaver: Emir subayı

Yavuz: İyi, güzel, iyi huylu, becerikli, hamarat, mert

Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yavuzcan: Yürekli, korkusuz kimse

Yavuzer: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yavuzhan: Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar

Yavuzsoy: Korkusuz soydan gelen kimse

Yazgan: Yazar, yazan

Yeltekin: Rüzgâr gibi ve tek olan

Yener: Zorlukların üstesinden gelen

Yeter: Yeterli, kâfi

Yetkin: Becerili, olgun

Yetkiner: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit

Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yıldıray: Parlayan ay

Yıldırer: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yıldırım: Işıklı ve sesli bir doğa olayı

Yılmaz: Vazgeçmeyen kişi, kararlı

Yiğit: Cesur, savaşçı

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri

Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse

Yiğiter: Güçlü ve yürekli erkek

Yiğithan: Yiğit, cesur hakan

Yoldaş: Aynı yoldan giden, arkadaş

Yunus: Bir peygamber adı; bir memeli canlı

Yurdaer: Yurtsever, kahraman

Yurdahan: Yurda kağan olan kimse

Yurdakul: Yurduna karşı fedakâr olan

Yurtseven: Ülkesini, yurdunu seven, yurt sevgisi olan

Yurdal: Kendine yurt edinme

Yusuf: Yakışıklı, güzel

Yuşa: Bir peygamber adıdır. Hz. Musa’nın yeğenidir.

Yücealp: Büyük, ulaşılmaz ve ulu yiğit

Yüceer: Ulu yiğit, ulaşılmaz yiğit

Yücesan: Ulaşılmaz soy, ulu isim

Yücesoy: Ulaşılmaz soy, ulu soy

Yücetekin: Ulu ve biricik, ulu şehzade

Yüce: Büyük, erişilmez, ulu

Yücel: Yükselme, ilerleme

Yücelen: Yüceleşen, yükselen

Yüksel: Özellikle manevi anlamda yücelme

Yükselen: Yükseklere çıkan, ilerleyen

Yüşa: İstanbul’da bir türbe

Pin It on Pinterest

Share This