U HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ubeydullah: Allah’ın kulu, kölesi

Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır

Ulaş: Amacına, hedefin erişme

Ulus: Millet

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulu: Yüce, büyük

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi

Ulubey: Saygın, değerli

Uluç: Büyük Türk denizcisi

Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade

Ulvi: Yüce, yüksek

Umay: Devlet Kuşu

Umur: Görgü, tecrübe

Umut: Beklenti, ümit etme

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit

Uras: Saadet, mutluluk

Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse

Usluer: Akıllı yiğit

Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utku: Zafer, başarı, mutlu son

Uygar: Çağdaş, ileri

Uygu: Uyum

Uyar: Uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan

Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzra: Hedef, amaç

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Pin It on Pinterest

Share This