T HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Tacettin: Taca ait

Taci: Taç ile ilgili

Taçkın: Gurur

Taha: Hz. Ömer’e müslüman olmadan önce okunan ilk sure; Kuran’ da 20. Sure ismidir. Sermek, yaymak, döşemek manasına gelen fiildir.

Tahir: Pak, temiz

Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

Talas: Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga

Talat: Yüz, surat, çehre

Talha: Zamk ağacı / İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir.

Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin

Tamer: Her şeyi ile yiğit olan

Tamerk: Tam güçlü, özerk

Tan: Şafak, alaca karanlık

Tanay: Şafaktaki ay

Tanaydın: Şafak aydınlığı

Tandoruk: Doruktan yükselen şafak

Tanağar: Şafak vaktinin kızıllığı, şafak ağırtısı

Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse

Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi

Tancan: Şafak vakti doğan can

Tandoğan: Ağaran şafak; şafakta doğan

Tandoğdu: Şafak vakti doğmuş olan

Taner: Şafak gibi parlayan er

Tanercan: Şafak gibi güzel ve can yiğit

Tangüç: Şafak gücü

Tanhan: Şafak kağan

Tanju: Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen san

Tankut: Şafak sevinci

Tansev: Şafağı seven kimse

Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse

Tantürk: Şafak gibi Türk

Tanver: Işık saç

Tanyücel: Şafak vakti yüce ol

Tarık: Sabahyıldızı

Tarkan: Ayrıcalıklı, saygın

Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun

Taşcan: Taş gibi sağlıklı kimse

Taşdemir: Taş ve demir gibi kimse

Taşer: Taş gibi sert yiğit

Taşkan: Taş gibi sağlam bir kandan gelen

Taşkın: Coşkun sular gibi hareketli kişi

Taşkıner: Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit

Taştekin: Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade

Tayanç: Sırrını koruyan, sırdaş

Tayberk: Bağımsız davranabilecek kadar güçlü ve şimşek kadar hızlı olan taya benzer kişi

Tayfun: Şiddetli rüzgâr

Tayfur: Bir küçük kuş cinsi

Taygun: Çocuk, torun

Tayguner: Yiğit çocuk

Taylan: İnce, kibar, uzun boylu güzel kimse

Tayyar: Uçan, uçucu

Tekin: Uslu, uğurlu, tek, şehzade, prens

Tekin Alp: Şehzade, yiğit

Tekinalp: Biricik yiğit; yiğit, şehzade

Tekiner: Er şehzade, yiğit şehzade

Tekinsoy: Biricik soydan, biricik soy

Teksen: Yalnızca sen

Temel: Asıl olan,önemli

Teoman: Duman/ Hun İmparatoru Mete’ nin babası

Terim: Kavram

Tevfik: Başarıya ulaştırma

Tezcan: Aceleci, işi hızlı yapan

Tezel: Çabuk elli

Tezer: Hızlı davranan yiğit

Tezalp: Aceleci yiğit, tez canlı yiğit

Tınaz: Ot, saman; savrulmaya hazır ekin

Tibet: Çin’in batısında özerk bir bölge

Timuçin: Sağlam, demir gibi

Timur: Demir. Türk- Moğol imparatoru

Timurcan: Demir gibi sağlam can

Timurhan: Demir han, sert kağan

Timurkan: Demir gibi sağlam kan

Timurtaş: Demir taş

Tokcan: Doymuş kimse

Toktamış: Bir yerde yerleşik oturan

Toktaş: Tok gözlü ve taş gibi

Toktimur: Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir

Tokyay: Tok gözlü ve yay gibi çevik

Tolay: Topluluk cemiyet

Tolga: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer

Tolgahan: Güçlü lider

Tolgay: Etraf, çevre

Tolun: Dolgun, dolun, bedir

Tolunay: Dolunay, tam ay

Tolunbay: Dolgun ve zengin

Tonguç: İlk çocuk; çocuk

Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimler bütünü / İnsanın yaratıldığı ham madde / Yer küreyi kaplayan her şeyin ondan yeşerdiği ve ona döndüğü madde

Toraman: Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı

Toycan: Deneyimsiz genç, toy kimse, genç insan

Toygar: Çayır kuşu, tarla serçesi

Tufan: Çok ağır yağmur

Tugay: Bir askeri birlik

Tugberk: Göklerin hâkimi

Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel biçimi olan simge. Mühür.

Tuğalp: Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit

Tuğberk: Göklerin hâkimi

Tuğfan: Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur

Tuğhan: Tuğu olan hükümdar

Tuğlu: Bayrak, sancak

Tuğra: Padişah mühürü

Tuğrab: Topraktan gelen kişi

Tuğrahan: Bir ve tek olan

Tuğrul: Yırtıcı bir kuş

Tuğsan: Tuğuyla ünlü olmuş kimse

Tuna: Bir nehir adı

Turgay: Tarla kuşu, serçe

Tunahan: Tuna nehri kenarında yaşayan son Osmanlı hükümdarına verilen son ad

Tunca: Bir nehir adı

Tuncay: Tunç renkli ay

Tuncel: Tunç gibi el

Tuncer: Tunç gibi er

Tunç: Bir metal karışımı

Tunçaslan: Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, Aslan gibi güçlü

Tunçok: Tunçtan yapılmış ok

Tunçsoy: Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy

Turab/ Turap: Toprağın babası anlamına gelen Arapça tamlama, Hz. Ali’nin lakaplarından biridir

Turabi: Topraktan gelen, toprak ile ilgili olan

Turaç: Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu

Tural: Yaşamak

Turan: 1. Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı.2. Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtları.

Turgut: Konut, oturulacak yer

Turhan: Onurlu kişi

Turna: Göçmen bir kuş

Tuyan: Zengin, gururlu, besili, şişman, semiz

Tuygan: Duyumsayan, duygulu, duyan

Tuygun: Duyumsayan, duygulu

Tümer: Her şeyi ile yiğit kişi

Tümhan: Tam bir kağan gibi olan kimse

Tümkan: Soylu kan, tam kan

Türkalp: Yiğit Türk

Türkay: Ay gibi parlayan Türk

Türkcan: Can türk, sevgili Türk

Türkdoğan: Türk doğmuş olan

Türker: Yiğit Türk, Türk erkeği

Türkeş: Orhun yazıtlarında söz konusu edilen bir kahraman adı

Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

Pin It on Pinterest

Share This