S HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Sabahattin: Güzellik, din güzelliği

Sabih: Güzel, şirin

Sabit: Yerinde duran kımıldamayan

Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı

Sabutay/ Subutay: Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından biri sabutay

Sacit (d): Secdeye varan, ibadet eden

Sadak: Sabah rüzgarı / Ok kılıfı

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadık: Gerçek dost, yürekten bağlı

Sadi: Baht açıklığı, mutlulukla ilgili olan

Sadican: Bahtı açık, candan, iyi insan

Sadır/ Sadir: Kalp, gönül / Açığa çıkan, görünen

Sadri: Anaya göre çocuk / Göğüsle ilgili olan

Sadullah: Tanrı kulu

Sadun: Uğurlu, kutlu

Safa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma

Saffet: Saflık, temizlik

Safi: Katıksız, ayırt edilmiş

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağhan: İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri

Sağlam: Dayanıklı, güçlü

Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit

Sağlar: Sağ olan; bulan, buluşturan

SağnakKısa süreli şiddetli yağmur

Sahabe: Sahipler, sahip çıkanlar

Sahabi: Hz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse

Sahih: Gerçek, doğru, hakiki olan

Said: Kutlu, cennetlik

Saim: Oruç tutan, oruçlu

Sait: Kutlu, cennetlik

Sakıp: Parlak, aydınlık, delip geçen

Sakin: Uslu, kendi halinde

Sakman: Akıllı

Salgır: Akarsu

Salih: İyi, yararlı, elverişli uygun /  Dinin buyruklarını yerine getiren / Yetkisi hakkı olan

Salim: Eksiksiz, sağ, sağlam

Salman: Özgür, hür, salınmış olan

Saltı: Gezgin, seyahat eden

Saltuk:Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan, özgür, bağımsız, mutlak

Salur: Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi.10

Samed: Sonsuz, ebedi / Allah’ın zati sıfatlarındandır.

Samet: Sonsuz, ebedi

Sami: İşiten, dinleyen / Yüksek, yüce

Samim: Bir şeyin merkezi, öz, asıl, iç, gönül

Samir: Meyve veren ağaç

Sanalp: Ünlü yiğit

Sanberk: Gücü ile anılan

Sancak: Kutsal bayrak, çok değerli

Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama

Saner: Ünlü, meşhur er

Sani: Yapan, işleyen, ortaya çıkaran, meydana getiren

Sanlı: Ünlü, meşhur

Sanver: Ününü ver

Saraç: At binim takımları yapan kişi

Saral: Sararak al

Saran: Kuşatan, örten, çevreleyen

Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi

Sarp: Çetin, dik, ulaşılması zor kayalık

Sarper: Güçlü, dayanıklı kişi

Sarphan: Çetin, ulaşılması zor, dik duruşlu hükümdar

Saruhan: Eski bir Türk beyi

Sarvan: Önde giden, deve süren

Satı: Uzun ömürlü olması için doğumdan önce ölmüşlere adanan çocuk; kız erkek adı olarak kullanılır.

Satuk: Satı, satılmış

Sava: Haber, müjde

Savaş: Barışın olmadığı ortam, çatışma hali

Savaşer: Savaşçı yiğit

Savaşkan: İyi savaşan, iyi dövüşen

Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan

Sayar: Saygı gösterir, saygılı

Saygı: Dikkatli, ölçülü, sevgi dolu davranma, hürmet

Saygım: Saydığım kimse, benim saygım

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Saygut: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan

Sayguter: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit

Sayhan: Saygı gösteren kağan

Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemli ol manasında

Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit

Saykut: Sayılan ve kutsal kimse

Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü

Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade

Sazak: Soğuk rüzgâr; sazlık; kaynak

Sebük: 1. Hızlı, çabuk, hafif, ağırbaşlı olmayan 2. Aziz, sevgili

Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit

Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens

Seccad: Secde eden

Seçim: Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad

Seçkin: Özel, beğenilen kişi

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit

Seçmeer: Seçilerek alınmış yiğit

Sedat: Doğruluk, haklılık

Sefa: Saflık berraklık

Sefer: Yolculuk, savaş hali

Seffah: Güzel söz söyleyen hatip / Cömert, eli açık

Seha: Eli açık, cömert

Selahaddin: Dinine bağlı kişi.

Selahattin: Dinine bağlı kimse

Selahattin Efe: Dinine bağlı efe yiğit kişi

Selami: Huzurla, selametle ilgili

Seler: Taşkın yiğit, sel gibi yiğit

Selim: Yumuşak huylu, sağlam

Selman: Barış içinde bulunma huzur, erinç

Semavi: Sema ile ilgili anlamının yanında, semaya mensup diyede bilinir

Semi: İşiten, işitme kuvveti olan

Semih: Bol, cömert gönüllü

Semin: Değeri çok olan

Semir: 1. Dost, arkadaş. 2. Nitelikli 3. Yamaç, dağ silsilesi

Senan: Parlak, ışıklı

Sencer: Kale manasındadır. Büyük Selçuklu Hükümdarının adıdır.

Sener: Sen yiğitsin anlamındadır.

Senih: 1. Eli açık cömert 2. Süs, bezek, inci

Serbülent: Baş savaşçı, lider

Sercan: Canların özü, canın başı

Serçin: Seçkin kişi

Serdal: Önde olan, lider

Serdar: Komutan, önde giden asker

Sergen: 1.Raf, vitrin 2. Perişan, yorgun 3. Tepelerdeki düzlük yerler

Serhad: Sınır boyu

Serhan: Hanların başı, baş hükümdar

Serhat: Sınır boyu

Serim: 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.

Serkan: Asil bir soydan gelen kimse

Serkut: Mutlu, şanslı insan

Sermet: Öncesiz ve sonrasız olan; sürekli ve sonsuz olma

Serol: “Önder ol! başa geç!” anlamında kullanılan bir isim

Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı, berk, sarsıcı, dayanılması güç

Sertaç: Baş tacı edilen kimse

Sertan: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar

Serter: Sert + Er, sert erkek

Servan: Lider, üstün

Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Servet: Varlık, zenginlik

Settar: Günahları örtendir. Allah’ın isimlerindendir.

Sevban: Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber’in azatlısının adı

Seviği: / Sevi: Sevi, sevgi; sevilen; sevgide üstün tutulan; arkadaş, dost

Sevük: Sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş

Seydi: Efendiye yakışır nitelikte olan

Seyfeddin: Dini koruyan

Seyfettin: Dinin kılıcı

Seyfi: Kılıç şeklinde olan

Seyfullah: Allah’ın kılıcı

Seyhun: Bir akarsu

Seyit: Hz. Muhammed’ in soyundan gelenlere verilen addır.

Seyithan: İleri gelen hükümdar

Seymen: Bayram günlerinde, düğünlerde, törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit

Seyyid: Lider, ileri gelen kişi

Seza: Uygun olan, yakışır olan, münasip

Sezai: Uygun, yaraşır

Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit

Sezi: Duyu, algılama

Sıdal: 1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli.

Sıdar: Dayanıklı, güçlü

Sıddık: Çok içten, sadık ve doğru kimse

Sırat: 1. Yol.2. Cehennemin üzerinde kurulmuş olduğuna inanılan dar ve geçilmesi güç köprü.

Sırrı: Gizemle, sırla ilgili olan

Sıtkı: Yalan söylemeyen, dürüst

Sidar: Ağaç gölgesi

Sina: 1. Arap yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yanmada. 2. Bu yarımadada bulunan dağ. 3. Hz. Musa’ya Allah’tan levhaların (sözlerin) geldiği dağ.

Sinan: Mızrak, süngü, silahların sivri ucu

Sipahi: Tımar sahibi asker

Sirac: Işık, meşale. Nur saçan

Siraç: Işık, lamba, fener, mum, kandil

Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri

Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit

Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk

Sondal: Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk

Sonder: Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk

Sonel: Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,

Soner: Sonuncu yiğit

Sonsuz: Sonsuzluk

Soral: Sorduktan sonra al

Sorkun: Bir tür söğüt

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit

Soydaner: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit

Soydinç: Soyu dinç

Soydinçer: Soyu dinç yiğit

Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu

Soykan: Soylu kan

Soykurt: Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen

Soykut: Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu

Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan

Soysal: Uygar, medeni, soyla ilgili olan

Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade

Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu

Sökmen: Yiğitlere verilen san

Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sönmezer: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse

Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse

Suad: Mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi: Herkesin işine koşan yardım eden kişi

Suay: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Subutay: Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı

Sudeysi: Kâbe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı

Sufi: Tasavvuf erbabı

Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu

Sungun: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte

Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan

Suphi: Sabahla, aydınlıkla ilgili

Süalp: Asker yiğit

Süer: Yiğit asker

Süha: Büyükayı takımyıldızının en küçük yıldızı

Sühan: Söz, lakırdı, şiir

Süheyl: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak

Süleyman: Hz. Davud peygamberin oğlu, Hz. Süleyman peygamberin adıdır. Huzur ve sükun demektir.

Sümbül: Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki

Sümer: Mezopotamya’da eski zamanlarda yaşamış olan bir kavim adıdır.

Süphan: Sönmüş volkan.

Sürel: Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin

Süreyya: Ülker yıldız takımı

Sürsoy: Soyu sürdür; süren soy

Pin It on Pinterest

Share This