P HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Pakalın: Temiz, şerefli

Pala: Kısa, geniş kılıç

Pamir: Yüksek dağlık külle

Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Pasin: Eski bir Türk oymağının adı

Paşa: Bir askeri unvan / ağabey, erkek kardeş

Paydaş: Eşit pay alanlarından her biri

Pehlivan: Güreşçi

Pekak: Çok beyaz

Pekalp: Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit

Pekcan: Dayanıklı

Pekçetin: Çok çetin; çok güç

Pekdeğer: Çok değer, değeri çok

Pekdemir: Sağlam, dayanıklı, demir

Pekel: Güçlü el

Peker: Güçlü kişi

Pekin: Kesin bilinen

Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

Pekintürk: Kuşkuya yer olmayacak denli Türk, kesinlikle Türk

Pekkan: Güçlü kan, sağlam kan, dayanıklı kan, sert kan

Pekol: Sağlam ol, dayanıklı ol, sert ol, pek ol

Pektaş: Sağlam taş

Pektürk: Sağlam Türk, dayanıklı Türk, pek çok Türk, tam Türk

Pekün: Sağlam san, sağlam ün
Perk: Güçlü, sert

Peyami: Haberle ilgili, haber veren

Peyda: Hemen, acil

Peyman: Yemin etmek, Ant içmek

Pirhan: Yaşlı hükümdar

Pivan: Ölçü, ölçülü, ölçme, kıyaslama

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir

Polatalp: Çelik yiğit

Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan

Polatkan: Çelik kan, sağlam kan

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

Pin It on Pinterest

Share This