O HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Oben: Erkek deve, o benim anlamlarındadır.

Obuz: Su gözesi, göze kaynak

Odhan: Ateş kağan, ateş han

Odkan: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

Oflaz: Güzel, iyi, sevilen

Ogan: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş

Oganalp: Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

Oganer: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit.

Ogansoy: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

Ogün: O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün

Oğanalp: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü

Oğulbal: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

Oğulcan: Can oğul

Oğultan: Tan vakti

Oğultekin: Biricik oğul, şehzade

Oğultürk: Türkoğlu

Oğur: İçten dost, samimi

Oğuz: Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru

Oğuzalp: Güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Oğuzer: Sağlam yiğit, dost yiğit

Oğuzhan: Oğuzların başı / Mete

Oğuzkan: Hükümdar soyundan gelen

Oğuzman: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse

Okan: 1. Akıllı, anlayışlı, öğrenen 2. Tanrı, Güneş, Oğuz

Okanay: Güçlü Ay, yiğit ay, Güneş ve Ay

Okansoy: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

Okay: Beğeni, onaylamak

Okayer: Ok gibi doğru, Ay gibi yiğit

Okaygün: Ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse

Okbay: Ok gibi doğru ve varsıl kimse

Okcan: Ok gibi doğru can

Okdemir: Demirden yapılmış ok

Okgüç: Ok gibi doğru ve güçlü

Okman: Okçu, ok atan kimse

Oksal: Okla ilgili, hızlı

Oksu: Düzenli ve hızlı bir şekilde akan su

Oktan: Ok kadar hızlı

Oktar: Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktargibi)

Oktay: Çok hiddetli, kızgın

Oktunç: Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok

Oktürk: Ok gibi Türk

Okyar: Oku parçala

Olcan: Canlı, hareketli

Olcayto: Şanslı

Olcay: Şanslı, şans

Olça: Savaş ganimeti

Olçun: Becerikli

Olgu: Gerçekte var ol

Olgun: Yetişmiş, bilgili

Olgunay: Dolunay durumundaki ay

Olguner: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

Olgunsoy: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

Olsan: Ad ol, san ol

Oltan: Şafak ol, tan ol

Oltun: Saygı gösterilen ol, saygın ol

Oltunç: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

Omay: Beğenilen, sevilen

Onan: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna Eren, iyileşen

Onar: (“onmak”tan) eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur

Onaran: Düzelten, tamir eden

Onart: İşler bir duruma getirilmesini sağla, düzelttir.

Onat: Özenli, düzgün

Onay: Uygun bulunmuş

Onatkut: İyi ve uğurlu

Oner: On kişiye bedel yiğit

Ongan: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

Onganer: Mutlu yiğit

Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Ongun: Bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, Gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse

Ongunalp: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onguner: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onuk: Sevgili; dürüst

Onural: Onur sahibi ol

Onuralp: Saygıdeğer, aziz, yiğit

Onur: Özsaygı, şeref

Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel

Onursal: Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen

Oral: Türklerin ilk yurtlarından

Oran: Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan fark

Oransal: Oranla ilgili

Orbay: Ordu komutanı

Orcan: Üstün, kıdemli kişi

Orçun: 1. Arkadan gelenler, halefler 2. Ahlak

Orhan: 1. Kentin hükümdarı 2. Osmanlının ikinci padişahı

Orhon: Eski bir türk alfabesi

Orhun: Asya da bir nehir

Orkan: Orhan adının bir başka biçimi

Orkun: Or+kun (han) Kentin hanı

Orkut: Kutlu kent

Orman: Ağaçlarla örtülü geniş alan

Orsa: Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi/ rüzgâra karşı

Ortaç: Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht

Ortun: Ortanca kardeş

Ortunç: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

Oruç: Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

Orun: En büyük makam

Orunbay: Büyük görevi olan kimse, makam sahibi

Osman: 1. Hz. Muhammet’in damadı üçüncü halife. 2.Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı. 3. Bir tür kuş ya da ejderha.

Otağ: Yüksek direkli, süslü, büyük çadır

Oymak: Aşiret, küçük izci birliği

Ozan: Şair, halk şairi

Ozanalp: Şair ve yiğit kimse

Ozanay: Şair ve Ay gibi kimse

Ozaner: Şair ve yiğit

Ozankan: Ozan soyundan gelen

Pin It on Pinterest

Share This