N HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Nabi: Yüksek, yüce, haber veren

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nadi: Bağıran, haykıran, nida eden

Nadir: Ender, az bulunur, seyrek

Nafi: Yararlı, faydalı

Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.

Nahit: Venüs, Zühre yıldızı

Nail: Ele geçiren, muradına eren

Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

Naki: Temiz, çok ince ve zarif

Namal: Ün al, adını duyur

Namık: Yazar, yazan kişi

Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli

Nara: Haykırma, söylenme

Nart: Yürekli, yiğit

Narter: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Nasip: Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey, kısmet

Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen

Nasuh: Öğüt veren.

Naşit: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden

Nazif: Temiz, güzel

Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli

Nebi: Mesaj ileten, haberci

Necat: Kurtuluş, selamet

Necati: Kurtuluşa ermek

Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.

Necip: Soyu temiz, cömert

Necmeddin: Dinin yıldızı.

Necmettin: Dinin yıldızı.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş

Nedret: Az bulunurluk, seyreklik

Nehar: Gündüz

Nejat: Soy, asıl, hesap

Nergiz: Sarı beyaz açan soğanlı bir çiçek

Nerim: Cesur, yiğit, pehlivan

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Nesren: Nesir olarak, düz yazı olarak yazılan yazıya denir.

Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif

Neşet: Yetişme, meydana gelme

Nevfel: Deniz, derya

Nevşah: Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Neyyir: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş

Nezih: Temiz, pak, seçkin

Nezir: Birini doğru yola (Sıratı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak

Nihad: Yaradılış, kişilik

Nihat: Tabiat, huy

Niyazi: Yalvarma, yakarma

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural

Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi

Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili

Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Numan: 1. Kan 2. Gelincik

NUR SENA: Aydınlık, parıltılı

Nural: Işık alan

Nuralp: Aydınlık saçan yiğit

Nurbay: Aydınlık saçan erkek

Nurer: Aydınlık saçan yiğit

Nurettin: (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri: Işıklı, ışıktan geleni

Nurlan: “Işıklan, ışık saç” anlamında kullanılan bir ad

Nurseza: Nura, ışığa ve aydınlığa layık

Nurşat: Nura boğulmuş

Nurtaç: Nurlu taç taşıyan

Nurullah: Allah’ın nuru anlamında

Nusret/ Nusred: Tanrı yardımı

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nüvit: İyi haber

Nüzhet: Zevk, keyif, istek, tat, eğlence, sevinç

Pin It on Pinterest

Share This