K HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

Kader: Yazgı, alın yazısı, talih, kişinin hayat planı manasındadır.

Kadife: İyi huylu, sakin

Kadriye: Değer, kıymet, onurla ilgili.

Kafiye: Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği.

Kahya: Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.

Kaila/Kayla: Pür, saf,katıksız, kötülükten uzak kimse anlamındadır.

Kainat:Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar. Evren, alemler…

Kamelya: Çok güzel çiçekleri olan bir bitki

Kamer: Ay. Kuran’ da sure adı

Kamile: Bütün, eksiksiz, olgun

Karanfil: Kokulu bir çeşit çiçek

Kardan: Kar kadar beyaz.

Kardelen: Kar üzerinde çiçekleri görülen beyaz zarif bir çiçek

Kardem: Kar zamanı.

Karen: Saf, arı, katıksız…

Karin: Yakın, nail olan, hısım

Karina: Carina takım yıldızının adı

Karmen: Parlak kırmızı renk

Karsu: Karın suyu ya da sulu kar.

Karya: Karlar kraliçesi.

Kaşife: Bulan, ortaya çıkaran.

Katibe: Yazıcı, devlet memuru.

Katre: Damla. Damlayan şeydir.

Kavin: Güçlü kız çocuğu.

Kayansel: Taşkın, akarsu seli, sel27

Kayla: Masum, temiz, katkısız, saf… Yunancadır.

Keje: Sarışın kız çocuğu. Kürtçedir.

Kelebek: 1.Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2.Narin, ince kadın.

Kendi: Tek başına

Keriman: Eli açık, cömert.

Kerime: Ayet, kız evlat, kıymetli anlamları taşır. (Ayet-i Kerime)

Kerra: Tan gibi, koyu

Kevser: Cennette bir akarsuyun adı

Kezban: Aslı Kedbanu – vekilharç kadın (evi çekip çeviren) Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadındır. Bir diğer anlamı; yalan, yalancıdır.

Kısmet: Talih, nasip, kader

Kıymet: Değer

Kıvanç: Sevinç

Kıvılcım: Yanmakta olan bir ateşten sıçrayan küçük ateş parçasıdır.

Kızıltan: Kızıl renk tan

Kibariye: Kibar, nazik kadın.

Kibele: Toprak tanrıçası

Kiraz: Gülgillerden bir meyve ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi

Konca: Açmamış çiçek, gonca

Koncagül: Gül goncası

Köz: İçinde küçük kor parçaları bulunan kül

Kösem:Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.

Krizantem: Sadakat anlamına gelen çiçektir.

Kuğu:Beyaz tüylü bir su kuşu

Kumral: Açık kestane rengi, bu renkte olan

Kumru: Güvercine benzeyen bir kuş türü

Kumsal: Deniz kenarı üzeri kumla örtülü yer,sahil.

Kutal: Mutlu ol anlamındadır.

Kutluay/Kutlay: Uğurlu, kutlu ay.

Kutlumaral: Uğurlu dişi geyik, kutlu geyik

Kutsal: Uğurlu sel, hayırlı sel

Kutseli: Mutluluk seli, büyük coşku

Kuyaş: Güneş sıcağı.

Kübra: En büyük, çok büyük manasındadır.

Kuzey: Güneşi az gören yer; kuzey

Pin It on Pinterest

Share This