I HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ilcan: Ağacın gövdesi, ılımlı.

Ilgar: Akın

Ilgazer: Ilgaz dağlarının yiğidi

Ilgaz: Atın dörtnala koşması, hücum, akın gibi manaları vardır.

Ilgısoy: Köken.

Ilgıt: Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında

Ilıcan: Yumuşak, ılımlı kimse

Ilkutay: Kutsal ülke.

Irhan: Rehin koyma ya da başkaları tarafından rehin koyulma.

Irız: Cesur, yiğit.

Irşat: Doğru yolu gösterme, uyarma.

Işıkalp: Işıklı yiğit

Işıker: Aydınlık yiğit, ışıklı yiğit

Işınbay: Aydınlık ve zengin.

Işıner: Işın saçan yiğit

Işınkan: Aydın soydan/kandan gelen.

Işınsoy: Aydınlık bir soydan gelen.

Işıt: (ışımak”tan buyruk) ışık ver, aydınlat

Işıtan: Aydınlatan, ışık veren

Itri: Itır kokulu; kokusu büyüleyici olan…

Pin It on Pinterest

Share This