İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

İbrahim: İnananların babası, hakların babası

İçöz: İçi özü olan

İdris: 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İdris Peygamber 4. ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.

İhlas: Gönülden gelen bağlılık, dostluk, samimiyet manalarındadır. Kuran’ dan sure ismidir.

İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmektir.

İlbaş: Ülke lideri.

İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi

İlbey: Egemen olan

İlbilge: yurdun bilgesi

İlçi: Elçi

İldemir: Sağlam, kuvvetli kişi.13

İldeniz: Ülkenin denizi

İlhami: İçine doğmakla ilgili

İlkan: İran’da devlet kuran bir Türk hükümdarı. İlk+ An

İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali. İlk+Ay

İlkem: Temel kanı.

İlker: İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İlki: (ilk çocuk için) birincisi

İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt

İlsavaş: Ülke için savaş

İlsavun: Ülkeyi savun

İlsev: Ülkeyi sev

İlseven: Ülkeyi seven

İlsever: Ülkeyi sever, ülke sever

İlsu: Sularla kaplı ülke.

İltan: Ülkenin ışığı

İlteber: Vali, kumandan.

İltekinTek ve eşsiz ülke manasındadır.

İteriş: Ülkeyi derleyip topralayan

İltüzer: Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan

İlyas: Mersin ağacı

İman: İnanç.

İmar: Şekillendirme, şekil verme.

İmdat: Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İmran: 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem’ in babası, Al-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. – Kur’an-ı Kerim’in 3. suresi.

İmre: Dost, arkadaş, ağabey, büyük birader

İnalkut: İnanılır ve uğurlu kimse,

İnaltekin: Güvenilir ve biricik olan,

İnan: İnanmak

İnanç: Kabullenme, bağlanma.

İnanır: İnanan kişi, inanan ve güvenen kimse

İnayet: İyilik, lütuf

İncebey: İnce yapılı ve soylu kişi, incelikli bey kişi

İnkılap: Evrim, dönüşüm – Devrim.

İnsel: İnden, mağaradan çıkan sel, in seli

İpar: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen Bir çeşit dikenli otun güzel kokulu sarımtrak çiçeğin kurusa bile kosusu gitmez. Güzel koku, misk, amber gibi manaları vardır.

İra: Bağış yapma, iyilikte bulunma. Çıplak bırakma soyma. Otlatma.

İrade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. Buyruk, emir.

İren: Özgür, hür

İrfan: Bilme, anlama sezme gücü.

İrşad: Doğru yolu gösteren, uyaran.

İrtek: Erken doğan, er doğmuş

İsa: Hristiyanlığın kurucusu peygamber, Hz. İsa

İsfendiyar: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar.

İshak1. İbranice “gülme” anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Yakub (a.s.)’un babasıdır. Peygamberdir. Kur’an’da ismi geçen peygamberlerdendir.

İskender: Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İsmail: Duası kabul olunan manasındadır. Peygamberlerdendir. İbrahim’in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim’e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail’i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mucize zahir oldu. Bıçak İsmail’i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) de ceddi olan İbrahim ve İsmail (A.S.) Kabe’ yi yeniden inşa ettiler.

İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil: Dört büyük melekten biri

İstemi: Göktürklerin ünlü hakanı

İstemihan: Göktürklerin ünlü hakanı

İşcan: Becerikli, çalışkan, işçen

İzgütay: İyi yavru, iyi tay

İzzet: Değer, kıymet, ululuk, yücelik

İzzettin: Değer, kıymet, ululuk, yücelik

Pin It on Pinterest

Share This