HARF ENERJİLERİ

A

Atılgan, öncü bir kişilikleri vardır. Duygulardan ziyade mantıkla karar verir ve hareket ederler. Algıları çok güçlüdür. Tam bir iş adamı, iş kadınıdır. Hayal kırıklıklarına uğradıklarında öfkelenirler.

A harfi para kazanma enerjisi taşır. Sahip olduğu yüksek irade gücü kararlı bir şekilde yürümesine yardım eder. Hedefine cesaretle ve kararlılıkla ilerler. Bazen kasıtlı ve inatçı da olabilir. Esnek olmayı ve başkalarını dinlemeyi öğrenmesi gerekir.

İsminin ilk harfi A olanlar çığır açanlar, hareket öncüleri, rehberler, yol göstericiler, meşale taşıyıcılardır. Hayatta karşılarına çıkan fırsatları hemen yakalarlar. Atılgan ve öncü enerjileriyle yeni projelere cesaretle girerler. İddialı olurlar ve bağımsız bir şekilde hareket ederler. Onlar liderdir, motivatördür ve kendi öz potansiyellerinin farkındadırlar.

İsminin son harfi A olanlar yürüttükleri bir işi veya projeyi hızlıca tamamlarlar. Öncü ve başarılı olmak istediklerinden ele aldıkları işi kolay kolay yarım bırakmazlar.

İsminin ilk sesli harfi “a” olanlar içten içe liderliği arzularlar, savaşçı bir ruh duygusuna sahiptirler. Kesin hayat görüşleri vardır ve cesurdurlar. Doğru bildikleri şeyler için büyük mücadelelere hazırdırlar. Kalplerindeki derin arzu öne çıkmaktır.

 

B

Duygusal, hassas ve biraz utangaçtır. B harfi: Önsezileri kuvvetlidir. Değişiklikten hoşlanmayan, yavaş hareket eden bu harfin etkisiyle isminde B harfi taşıyanlar tembel görünebilir. Halbuki ağır hareket ediyordur, ama sağlamdır attığı adımlar. Derinden ve sessiz ilerler.

İsminin ilk harfi B olanlar hayatta karşılaştıkları fırsatlara karşı temkinli yaklaşırlar. Ağır hareket eden bir enerjiyle, ince eleyip sık dokuyarak bir işe başlarlar. Çoğu zaman onlar düşünürken fırsat ellerinden kayar gider.

İsminin son harfi “b” olanlar başladıkları bir işi/projeyi titizlikle ve ağır ağır bitirirler. Ancak sabırlıdırlar ve mutlaka işlerini sonuçlandırırlar.

C

Konuşma ve yazma yetenekleri gelişmiştir. Açık sözlü ve kendiliğinden oluşlarıyla aklına geleni söyleyen, bazen de dobralık adına patavatsız olabilen kişiliklerdir. Spontane davranırlar, planlama yapmayı sevmezler. Canlıları sever, evcil hayvanlara ilgisi vardır.

İsminin ilk harfi C/Ç olanlar bir iş veya projeye başlarken hevesli olurlar. Ama aynı anda pek çok şeye ilgi duymaları nedeniyle ilgileri kısa sürede dağılabilir ve işe başlayamayabilirler.

İsminin son harfi c/ç olanlar başladıkları projeyi sıkıldıkları için sonlandıramazlar. İşi yarım bırakma eğilimleri vardır. Sonuçsuz yarım kalmış bir sürü işleri ve parlak fikirleri vardır.

Ç

Ç harfi: sabit fikirlidir. C harfinin sahip olduğu tüm özelliklere sahip olmalarının yanı sıra yüksek hedefler belirler, ancak bu hedeflerin gerçekleşmesi için hep başkalarının yardımını ister. İnatçıdır. Yüksek zekâya sahiptir. Yaşına göre olgundur. Çocukluğunda büyümüş de küçülmüş gibidir. Bilge bir tarzı vardır.

D

D harfi numerolojik olarak 4 rakamına tekabül eder ve dengeyi temsil eder. D, çok güçlü bir enerjidir ve iş dünyası ile özdeşleşen önemli bir harftir. Yardımseverlerdir. Aile hayatını sever ve aile aktivitelerine katılmak onu mutlu eder. Ay gezegeni etkisindeki D harfi Ay’ın enerjisini taşır. Değişken ruh hallerine sahiptir. Duygusal ve duyarlıdır.

Doğum anındaki ilk isminizin ilk harfi D ise kendiniz üzerinde çalışmaya aşırı meyilli olmanıza rağmen başarıyı hayatınızda bulursunuz. Bir işe ilk adımı atarken faydalı ve pratik olup olmadığına önem verirler. Eğer ailesi ve kendisi için verimli olacak bir işse güçlü bir şekilde o işe başlar.

İsminizin son harfi “d” ise başladıkları işi sorumlukla ve başarıyla sonlandırırlar.

E

Çok canlı bir hayal gücü vardır. Gerçekle hayali birbirine karıştırıp bazen yalan söyleme noktasına kayabilir. Çift karakterlidir. Hayatında üzüntü ve sevinci bir arada yaşar. Duygusal gelgitleri olabilir.

İsminin ilk harfi E olan biri güvenilmez ve zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu kişiler bir fırsatla karşılaştıklarında hemen o fırsatı yakalamak isterler. Pek çok yeni işe ve fikre düşüncesizce dalabilirler.

İsminizin son harfi “e” ise tatminsiz ve devamlı arayış içerisinde olabilirsiniz. Başladığınız işleri yarım bırakabilirsiniz. Onlarca farklı proje fikri olduğu için daldan dala konabilirsiniz.

İsminizin ilk sesli harfi e ise en derin hayallerinizde herkesle harika iletişim kurmak, iletişim için çaba sarf etmek, yazmak yer alır. Kalbinizin arzusu iletişim sorunlarını çözmek ve bunun için insanlara da yardım etmektir. Yazarlık, gazetecilik, şairlik, iletişim… Sizin işinizdir.

 

F

Hayatta idealisttirler. İdealleri uğruna yılmadan mücadele ederler. Aşk hayatlarında romantik olmalarının yanı sıra idealist olmalarından dolayı sevdikleri kişiyi kendi ideallerine uydurana kadar ona çok baskı uygulayabilirler.

İsminin ilk harfi F olanlar doğal bakıcıdır. Çocuklara, yaşlılara, hastalara bakar, korur. Bu harf ismin başında olduğunda, bir fırsatı yakalamak veya ilk adımı atmak konusunda eğer başkalarına yardım etme ihtimalleri yüksekse isteklidirler.

İsminin son harfi “f” olanlar başladıkları bir işi yardımseverlik enerjileri nedeniyle başkaları içinse zamanında bitirirler.

 

Ğ/G

Ğ/G’ nin numerolojik değeri 7 olup mistisizm, ruhsallık ve dini deneyimler hayatında geniş yer tutar. Mükemmeliyetçi ve titizdirler. Güçlüdürler ve hayatın zorluklarına direnen bir yapıya sahiptirler. Ya çok çalışkandırlar ya da çok tembeldirler. İşlerini kusursuz bir şekilde yapmak isterler. Eksik veya yanlış bir şey yapıp kendi imajlarını zedelemek istemezler.

Adının ilk harfi G olanlar genelde hayalperest, yardımsever ve yaratıcı olurlar. Kendi yolunda ilerleyen, kimseyle bağdaşmayan bir yönü vardır. Bir projeye başlarken titizlikle ve mükemmeliyetçi bir şekilde adım atar.

İsminin son harfi “g/ğ” olanlar başladıkları işi mükemmel bir şekilde bitirirler. Rezil olmak veya küçük düşmekten korktukları için titiz ve zamanında sonuçlandırırlar.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This