H HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Habib: Sevgili, dost

Habibullah: Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı

Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan

Habip: Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad

Hacı: Kabe’yi ziyaret eden kişi.

Hades: Birisini yenmek,kötülük

Hadi: Yol gösterici.El Hadi, Allah’ın isimlerindendir.

Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında.

Hafız: Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru

Hakim: Akıllı, becerikli, hekim.

Hakkı: Doğruluk, adaletli

Haktan: Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

Haldun: Kalp, yürek / Yüreklilik

Halil: İçten dost, yakın arkadaş

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis: Saf, katkısız, duru

Halit: Süregelen, sürekli

Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu

Hamdi: Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili

Hamdullah: Allah övgüsü

Hami: Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit: Şükreden,; övgüye değer

Hamza: Aslan

Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi

Hanifi: Mezhep adı.

Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen

Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı

Hasan: Güzellik, iyilik

Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hasip: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Haşim: Ezen, kıran, parçalayandır. Haşmetli, gösterişli, muhteşem

Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı

Hatem: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatip: güzel konuşan,hitap eden,topluluk karşısında ikna edici konuşan

Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar: Aslan, cesur, korkusuz kişi

Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah: Hayırlı kişi.

Hayyam: Çadırcı.

Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali

Hazım: Hezimete uğratan

Hazin: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı

Hazra: Türk musikisinde bir makam.

Hebun: Varlık, yaratılmış olan.

Heja: Kıymetli, değerli, biricik, makbul

Heper: Her zaman yiğit

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez

Hıdır: Hızır manasındadır. Bir işin kolaylıkla ve çok hızlı yapılmasını sağlayandır.

Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal: İntikamını al

Hızır: Darda kalanların yardımına koşan

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır

Hicri: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili

Hidayet: Doğru yolu arama, bulma

Hidiv: Vezir

Hikmet: Gizine erişilmeyen

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet: Çalışma, çaba

Hişam: Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hudavendigar: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.

Hulki: İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi: Saflık, doğruluk, içtenlik

Hurşit: Güneş

Huzeyfe: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.

Hüda: Doğru yol gösteren.hidayet eden

Hüdavendigar: Hükümdar.

Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüdayi: Allah’ın yarattığı.

Hür: Özgür, bağımsız

Hürkal: Hep özgür ol!

Hürkan: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

Hüsam: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüseyin: Güzellik, iyilik

Hüsnü: Güzel, güzellik ile ilgili

Hüsrev: Büyük padişah, hükümdar

Hüzeyfe: Peygamberimizin sırdaşı.

Pin It on Pinterest

Share This