F HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

F HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

 

Fadıl: Erdemli, üstün, parlak

Fahir: Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır.

Fahrettin: Dinin övünç kaynağı manasındadır. Karşılıksız kabul edilen görev, iş diğer anlamıdır.

Fahri: Gönüllü kişi, onuru için bir işi yapan anlamı taşır.

Faik: Başkalarından daha ileri, üstün.

Fakir: Yoksul.

Falaz: Fırtına, tozu toprağı savurarak esen sert rüzgardır.

Falih: 1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.

Fani: 1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.

Faris: Binici, ata binmekte maharetli olan kişi,anlayışlı.

Farabi : 1. Farap adlı ilden olan kimse. 2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.

Faruk: Adaletli, hukuklu, keskin kararlı kişidir.

Fatih: Ülkeleri ele geçiren, fetheden.

Fatih Mert: Mert:Özü, sözü doğru yiğit – Fatih:Fetheden ve hüküm veren. Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarından biri

Faysal: Keskin kılıç, hâkim, hükümdar.

Fazıl: Erdemli, manevi değerce üstün

Fazlı: Fazilet sahibi

Fedai: Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen korkusuz kimse

Fehamettin: Dinin büyüklüğü, ululuğu… Büyüklük, ululuk gösteren kişidir.

Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Fehmi: Anlayışlı kişi

Felek: Gökyüzü. Dünya, âlem.

Ferda: Yarın, gelecek zaman

Fersoy: Güçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz.

Feramuz: Kale muhafızı, koruyucu.

Ferdane: Tek,yalnız.

Ferdi: Bireysel, tek başına

Ferhan: Sevinçli, mutlu

Ferhat/Ferhad: Zorluklarla savaşan, güçlükleri yenen kişidir. Ayrıca sevinç, neşe anlamlarını da taşır.

Ferid/Ferit: Bir tane, eşsiz.

Feridun: Tek, eşsiz, benzeri olmayandır.

Ferman: Buyruk, emir

Ferruh: Uğurlu, kutlu, aydınlık yüzlü kişi

Feryat: Çığlık, haykırış.

Fethi: Fetih ile ilgili

Fethullah: Tanrının fethi.

Fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. Zapt etme, ele geçirme…

Fettah: Allah’ ın 99 esmasından biridir. Ferahlık yayan, açan ferahlatan manasındadır.

Fevzi: Üstünlük, başarı, zafer ile ilgilidir.

Feyyaz: Bereket ve bolluk verendir.

Feyzi: İlim, irfan, suyun akıp taşması gibi manaları vardır. Ayrıca Bereket, bolluk ile ilgilidir.

Feyzullah: Allah’ın feyzi, bereketidir.

Feza: Gökyüzü, uzay boşluğu…

Fırat: Eski İran dilinde; “Geçit veren; üstünden geçmeye uygun olan anlamındadır. Fırat, Doğu Anadolu’dan geçen büyük akarsuyumuzun adıdır aynı zamanda.

Fırtına: Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar.

Fikret: Düşünen, düşünce ile ilgi.

Fikrettin: Dini düşünce.

Fikri: Düşünceyle ilgili olandır.

Firas: Yiğit, mert, binici, at yetiştirici gibi anlamlar taşır.

Fuat/Fuad: Yürek, kalp, gönülanlamındadır.

Furkan: Kuran’ı Kerimin yazılı Mushaf haline Furkan denir. Manası; Hak ile batılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı fark edip ayırandır.

Pin It on Pinterest

Share This