C HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi kimse.

Cabir: Galip gelen,aziz ve kuvvetli olan

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu

Cahit: Çok çalışan

Canalp: Can yiğit

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Canberk: Sağlam, canlı, metin

Canbey: İçten davranan.

Candaş: Dost, yakın.

Candemir: Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı.

Candoğan: Doğuştan sevimli ve içten olan.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Canfer: Aydın bilgili, güçlü saygın.

Cangür: Yaşam dolu, canlı.

Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Canser: Yaşama gücü.

Cansoy: Candan bir soydan.

Cansunay: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol.

Cantekin: Dost, huzur dolu.

Cantez: Aceleci, yerinde duramayan.

Cantürk: Yaşam sevinci veren Türk.

Cavit/ Cavid:Ebedi, sonsuz.

Cebrail:Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri

Celal: Yücelik, ululuk, değer. Allah’ ın adlarındandır. Öfke, kızgınlık enerjisini temsil eder.
Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım

Celasun: Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan.

Cem:Toplanma bir araya gelme. Birlik. Hükümdar, şah.

Cemal: Yüz güzelliği, fertteki güzellik

Cemalettin: Güzellik taşıyan

Cemil: Güzel erkek,iyilikle anma.

Cenan: Yürek, gönül kalp

Cenap: Şeref, onur

Cengiz: Gözüpek, cesur

Cengizhan: Eski Moğollarda, Moğol hükümdarı.

Cenk: Savaş

Cenker: Savaşçı.

Cesim: Büyük, iri, kocaman

Cesur: Cesaretli, yürekli

Cevahir: Kıymetli taş, cevher.

Cevan: Farsça’da genç, delikanlı anlamına gelir.

Cevat: Cömert, eli açık

Cevdet: İyilik, güzellik, olgunluk

Cevher: Maden kaynağı

Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri.

Cezmi: Kesin karar veren.

Cihan: Dünya.

Cihaner: Dünyaya bedel.

Cihangir: Cihanı ele geçiren.

Cihat: Din uğruna savaşmak.

Civan: Yeni yetme, körpe, genç.

Coşar: Heyecan dolu, kabına sığmayan.

Coşkun: Yerinde durmayan

Coşkuner: Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek.

Cömert: Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

Cudi: Cömert, eli açık.

Cuma: Müslümanlar için haftanın kutsal günü. Toplanma manasına gelir.

Cumali: Cuma günü doğan.

Cumhur: Halk topluluğu

Cüneyt:Küçük asker, askercik anlamındadır. Büyük bir mutasavvufun adıdır

Pin It on Pinterest

Share This