B HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Bager: Karla birlikte esen şiddetli rüzgar,fırtına

Baha: Değer, güzellik

Bahadır: Yiğit, kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

Bahattin: Dinin güzelliği.

Bahri: Denizci, denizle ilgili

Baki: Kalıcı, sürekli

Balamir: Tarihimizde bir kağan, hükümdar

Baran: Ulu, yüce, yüksek, iri.

Baransel: Güce, kuvvete ait

Baray: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.

Barbaros: Büyük denizci, kırmızı sakal

Barın: Güç, kuvvet.

Barış: Uzlaşma, sulh.

Barlas: İyi savaşçı

Barkın:Gezip, dolaşan, seyyah, gezgin

Bartu: Eski bir hükümdar.

Bartunç: Güçlü tunç.

Basri: Gören, görme ile ilgili, görebilmek.

Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er.

Başhan: Hanların başı.

Başol: Lider ol, başa geç.

Batıhan: Batının sultanı, hanı

Batın: İç, gizli, görünmeyen manasındadır.Allah’ın 99 isminden biri.

Batıray: Yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi.

Batu: Güçlü

Batuhan: Güçlü Kuvvetli Handır. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.

Batur: Kahraman

Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.

Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan.

Baybars: Bir cins kaplan.

Bayezid: Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.

Bayhan: Zengin han, bay ve han kelimelerinden meydana gelmiştir.

Bayındır: İmar edilmiş, onarılmış.

Baykal: Yabani at. Orta Asya’ da büyük bir göl ismidir.

Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu

Baykara: Doğan türünden yırtıcı bir kuş.

Baykurt: Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan.

Baykut: Kale muhafızı, zengin.

Bayram: Toplumsal özel kutlama günleri. Neşe, sevinç, kutlama.

Baysan: Varlıklı ve ünlü kişidir.

Baysu: Varlıklı ve su gibi değerli.

Baytal: Kısrak. Bayır, yokuş.

Baytekin: Zengin ve biricik, varlıklı şehzade.

Bedir: Ayın ondördüncü gecesi. Dolunay hali.

Bedirhan: Ay+ Han gibi Bedir + Han. Ay gibi parlak ve tam han, hükümdar manasındadır.

Bedrettin: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce. Dinin dolunayı.

Bedri: Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait.

Behçet: Sevinç, güzellik

Behlül: Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü.

Behman: Güleç, iyi huylu, hep gülen.

Behram: Merih (Mars) yıldızıdır. Her ayın 20. Günü manasındadır. Farsça bir isimdir. Eski İran hükümdarlarından da birinin adıdır.

Behzat: Doğuştan iyi, soylu kişi.

Bekir: Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen, çalışkan ve cömert kimse manasındadır.

Bektaş: Akran, eş, yaşıt. Hacı Bektaşi Veli tarikatın mensubu olan kişidir.

Belemir: Peygamber çiçeği,mavikantaron olarak bilinen çiçek

Bendis: Yunan mitolojisinde Ay tanrıçası.

Benhur: Özgürlük.

Bera: İlim ve irfan sahibi üstün erdemli kişi, fazilet. Seçkin olma vasfı.

Beran: Kötülükten uzak, erdemli

Berat: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Nişan, rütbe.

Beray: Ayın en ışıltılı en parlak hali.

Berdan: Çukurova yöresinde bir nehir ismi,hoş kokulu dağ otu.

Beren: Güçlü, kuvvetli, akıllı anlamlarındadır.

Berge: İz, eser.

Berhan: Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.

Berin: Soylu, yüce kişi

Berk: Sert, katı, sağlam, kuvvetli, şimşek, arı, yaprak

Berkalp: Sağlam yiğit kişi.

Berkan: Parıltı,parıldama.

Berkant: Sağlam ant.

Berkay: Işığı güçlü ay.

Berker: Güçlü, sağlam kişilikli kimse.
Berkin: Sağlam güçlü.

Berksu: Sert su.

Berktan: Günün aniden ağarması.

Berktuğ: Berk sağlam sancak, tuğ Osmanlıda bir nişan demektir.

Bersu: Suyun berrak hali.

Bertan: Sabahın en erken meyvesi, şafak yemişidir.

Berter: Yetenekli, üstün, değerli.

Bertuğ: Engel tanımayan, güçlükleri aşan.

Berzah: İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yer.

Berzan: Kam, şaman, yol gösteren.

Besim: Güler yüzlü, güleç adam.

Beşir: Müjde getiren müjdeci

Beyazıt: Osmanlı şehzadelerinin ortak adı

Beycan: Saygın ve çelik gibi güçlü kimse.

Beydoğan: Zengin doğan.

Beykan: Soylu olan kimse.

Beyna: iki el arasındaki sevgi anlamındadır, Kur’an ‘da yer alan bir kelimedir.

Beytullah: Allah’ın evi, Kâbe.

Bilal: Su gibi ıslatan, ıslaklık, ıslaklık

Bilgetürk: En bilgili Türk.

Binali: Ali’nin oğlu.

Birhan: Tek hükümdar manasındadır.

Birhat: Derin huylu, güzel ahlaklı.

Birkan: Soylu

Birol: Tek ol, anlamında

Boğaç: Dede Korkut hikâyelerindeki bir kahraman. Küçük yaşta bir boğayı öldürüldüğü için yiğitliğini simgelemek adına kendisine bu isim verilmiştir.

Boğaçhan: İnanılmaz derecede güçlü, insanüstü gücü olan.

Bora: Şiddetli fırtına

Borahan: Hükümdar, yönetici.

Boran: Ardından yağış getiren şiddetli rüzgâr

Boranalp: Sert yiğit.

Boray: Cesur, yürekli, örnek insan.

Bozkurt: Türklerin Orta Asya’dan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt.

Bozok: Özel ezgili türkü.

Buğra: Erkek deve demektir. Bir diğer manası da turna kuşudur.

Buğrahan: Yürekli hükümdar, korkusuz hakan

Bulut: Havadaki su buharı kütlesi

Bumin: Baykuş, Göktürk devletinin kurucusu.

Bura: Burası,bu yer.

Burak: Hz. Muhammedin Miraçta bindiği efsanevi bineğe verilen isimdir.

Burhan: Delil, kanıt, İlah, put manalarını taşır.

Burhanettin: Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı.

Burkan: Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad.

Burkay: İncinmiş kimse.

Bülent: Yüksek, ulu.

Bünyamin: Hz.Yakup’un en küçük oğlunun adıdır.

Pin It on Pinterest

Share This